Informacje techniczne

Sieć 5GHz

Instalacja jednostanowiskowa

Instalacja z routerem

W nielicencjonowanym paśmie 5GHz działają sieci bezprzewodowe 802.11a. Mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Często stosowane są do połączeń punkt-punkt i szkieletu sieci.

Pasmo to dzieli się na kilka podzakresów, które różnią się dopuszczalnymi mocami EIRP. Najpopularniejszy jest zakres 5,47 ÷ 5,75 GHz, w którym można emitować moce do 30 dBm (1W). W tym zakresie dostępnych jest 11 nie zachodzących na siebie kanałów (w paśmie 2,4GHz tylko 3). Większa liczba kanałów, mniejsza liczba urządzeń działających w tym paśmie oraz charakterystyka 802.11a powoduje, że sieci tego typu są najczęściej wykorzystywane do budowy szybkich łączy punkt-punkt i punkt-wielopunkt.

Możliwości

Urządzenia w tym standardzie osiągają przepustowości rzędu 20Mb/s. Najczęściej w paśmie 5GHz tworzony jest szkielet sieci, który służy do połączenia wielu stacji bazowych 2,4GHz w jedną strukturę podłączoną do Internetu. Pasmo 5GHz może być także wykorzystywane do dostarczenia sygnału do użytkownika końcowego. Jednak koszt urządzeń klienckich 5GHz jest stosunkowo większy od urządzeń klienckich na 2,4 GHz. Dlatego zwykle łącza 5GHz doprowadza się do użytkowników wymagających dużych przepustowości lub np. do bloków, gdzie sygnał dystrybuowany jest już przez sieć LAN do użytkowników końcowych.

Sieć 2,4GHz

W paśmie 2,4 GHz dostępnych jest 13 częściowo pokrywających się kanałów radiowych. Tylko 3 z nich nie pokrywają się. Może to powodować problemy z zakłóceniami pochodzącymi od innych sieci i urządzeń działających w tym paśmie. Dlatego obecnie tworzy się sieci w tym paśmie o zasięgu nie większym niż kilkaset metrów w celu ograniczenia wpływu zakłóceń.

Zastosowania

Sieci 2,4GHz najczęściej stosowane są do tworzenia sieci biurowych i hotspotów , sieci domowych oraz małej lokalnej sieci WLAN.

Stosowane są zarówno w warunkach zewnętrznych jak i do budowy sieci wewnątrz budynków,  dzięki zastosowaniu odpowiednich anten.  Dzieje się tak głównie ze względu na niską cenę i dużą różnorodność urządzeń klienckich w tym paśmie. Dostępne są punkty dostępowe działające w trybie klienckim, karty radiowe PCI, mPCI, PCMCIA, USB. Do popularności tego standardu przyczynia się też to, że jest on obsługiwany przez telefony komórkowe, PDA i laptopy.